image
image Фраза 2 Тут может быть какой-то текст Кнопка
image Фраза 3 Тут может быть какой-то текст Кнопка
image Фраза 4 Тут может быть какой-то текст Кнопка

Функції Секції

1. Незалежна оцінка стану та перспектив розвитку АПК в зоні своєї діяльності та розроблення пропозицій, прогнозів щодо його науково-інноваційного розвитку.

2. Визначення проблем для програмного вирішення, розроблення концепцій та проектів регіональних науково-технічних програм, підготовка їх до розгляду відповідних органів державної влади та участь в організації їх виконання.

3. Координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем, що мають важливе значення для розвитку АПК в зоні діяльності Центру.

4. Аналіз стану аграрної науки в зоні своєї діяльності. За результатами аналізу здійснення заходів, спрямованих на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону, в тому числі:

- сприяння розвитку міжрегіональних наукових зв'язків учених регіону;

- організація колективного користування системами інформаційного забезпечення, науковими приладами і обладнанням.

5. Науково-методичне керівництво роботою наукових установ і організацій, що входять до Центру, зокрема, організація:

 - випробування, доопрацювання науково-технічних розробок з урахуванням регіональних особливостей;

 - трансферу високоефективних технологій та інших наукових розробок науковими установами Центру, діяльності по забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності;

 - формування банку даних високоефективних науково-технічних розробок та інновацій, які мають перспективне значення для АПК регіону та України в цілому;

 - пропаганди результатів наукових досліджень, нових прогресивних форм науково-технічної діяльності, проведення конференцій, нарад, семінарів, виставок, функціонування науково-технологічних полігонів, показових ферм тощо;

 - підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК у сфері інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій;

 - моніторинг діяльності наукових установ і організацій, які регіонально підпорядковані Центру.

6. Розроблення планів заходів з організації та розвитку інноваційної інфраструктури на регіональному рівні.

Заглянув один раз, вы обязательно бесплатные программы скачаете для пк с лучшего сайта последние хорошие фильмы смотреть онлайн на кинопортале или ещё можно dle шаблоны бесплатные бесплатые на лучшем сайте.